DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN ĐẾN ĐẢO BÌNH HƯNG

BẢNG GIÁ XE

Từ bến xe Cam Ranh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng

 • 4 chỗ: 300.000/ 1 lượt
 • 7 chỗ: 400.000/ 1 lượt
 • 16 chỗ: 600.000/ 1 lượt

Từ sân bay Cam Ranh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng

 • 4 chỗ: 500.000/ 1 lượt
 • 7 chỗ: 700.000/ 1 lượt
 • 16 chỗ: 900.000/ 1 lượt

Từ TP. Nha Trang <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng

 • 4 chỗ: 800.000/ 1 lượt
 • 7 chỗ: 1.000.000/ 1 lượt
 • 16 chỗ: 1.200.000/ 1 lượt

Từ Phan Rang <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng

 • 4 chỗ: 600.000/ 1 lượt
 • 7 chỗ: 700.000/ 1 lượt
 • 16 chỗ: 900.000/ 1 lượt

Từ Yến Sào Sannet, ngã ba Mỹ Thanh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng

 • 4 chỗ: 200.000/ 1 lượt
 • 7 chỗ: 300.000/ 1 lượt
 • 16 chỗ: 400.000/ 1 lượt